Tư vấn & triển khai giải pháp bảo mật

GIỚI THIỆU

Penatration Testing là phương pháp đánh giá an toàn của hệ thống máy tính và mạng bằng cách mô phỏng tin tặc có tay nghề cao tấn công vào hệ thống để tìm ra các lỗi đang tồn tại trên các ứng dụng hoặc máy chủ nhằm hạn chế các cuộc tấn công.

Đối với các dịch vụ đánh giá điểm yếu ATTT bằng phương pháp thử nghiệm xâm nhập (Penetration Testing), ngoài việc sử dụng các công cụ dò quét tự động, quá trình đánh giá sẽ có sự tham gia thử nghiệm xâp nhập, tấn công của các chuyên gia Robusta. Quá trình này được thực hiện thủ công với sự giúp đỡ của một số công cụ phụ trợ nhằm xác định chuẩn xác sự tồn tại của điểm yếu, loại bỏ các kết quả sai của công cụ dò quét tự động. Đồng thời quá trình này cũng minh họa được chính xác nhất cách thức mà hacker khai thác điểm yếu trên hệ thống của khách hàng.

Công ty Robusta hân hạnh cung cấp các dịch vụ đánh giá An toàn thông tin sau: