Trung tâm khảo thí

Robusta hiện là đơn vị khảo thí uỷ quyền của hầu hết các hãng lớn như PearsonVue, CastleWordWide, Kryterion, Nextec,...