Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý II/2024
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 15-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 15-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 17-06-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
4 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 29-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
5 RHCSA Rapid Track course (RH199) 29-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 01-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên Hệ
7 Administering a SQL Database Infrastructure 01-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft Azure Administrator 10-06-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 29-06-2024 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
11 Oracle Certified Professional 19c (OCP 19c) 10-06-2024 18h15 -21h15
Thứ 2-4-6
80h Việt Nam Liên hệ
ISACA
12 Certified Information Systems Auditor (CISA) 18-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 3-4-5-6-7
40h Việt Nam Liên hệ
13 Certified Information Security Manager (CISM) 20-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 5-6-7-CN
32h Việt Nam Liên hệ
14 Certified In Risk And Information Systems Control (CRISC) 22-06-2024 8h30 -17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
15 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
16 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 29-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
17 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 29-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
18 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 22-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
19 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 17-06-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
20 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 4 Foundation 15-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
21 Xây Dựng Chiến Lược Và Kiến Trúc Hệ Thống CNTT Cho Doanh Nghiệp Theo TOGAF 10 20-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
22 LINUX LPIC 1 (101-500 & 102-500) 08-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
23 LINUX LPIC 2 (201-450 & 202-450) 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
AWS
24 Architecting on AWS 24-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
25 Veeam Availability Suite v11a: Cấu hình và Quản lý 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
26 CompTIA Security+ 22-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ