ERP

Hiện nay, SAP S/4 HANA là ERP và là nền tảng kỹ thuật chính cho những giải pháp khác của SAP, cho phép các doanh nghiệp áp dụng vào chuyển đổi thành doanh nghiệp số. 

SAP S/4HANA Overview
Management Accounting
Financial Accounting
Sales and Distribution
Material Management
Plant Maintainance
ABAP Development
System Administration
ABAP of HANA