LINUX LPIC 2 (201-450 & 202-450)

Giới thiệu khóa học:

LPIC-2 là chứng chỉ quản trị hệ thống Linux cấp độ thứ hai được cung cấp bởi Linux Professional Institute (LPI). Chứng chỉ này chứng nhận khả năng của người sở hữu trong việc quản trị các hệ thống Linux phức tạp, bao gồm các mạng, máy chủ và dịch vụ.

Khóa học LPIC-2 bao gồm các nội dung sau:

 • Advanced System Administration: Học viên sẽ học cách quản lý các hệ thống Linux phức tạp, bao gồm các mạng, máy chủ và dịch vụ.
 • Advanced Security: Học viên sẽ học cách áp dụng các biện pháp bảo mật nâng cao cho hệ thống Linux.
 • Advanced Scripting: Học viên sẽ học cách viết các tập lệnh shell nâng cao để tự động hóa các tác vụ quản trị hệ thống.
Thời lượng:

40 giờ (5 ngày)

Hình thức đào tạo:

Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo online tương tác với giảng viên, đào tạo kết hợp online và trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

Mục tiêu khóa học:

Mục tiêu của khóa học LPIC-2 là cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng nâng cao cần thiết để quản trị các hệ thống Linux phức tạp, bao gồm các mạng, máy chủ và dịch vụ.

Cụ thể, khóa học LPIC-2 bao gồm các mục tiêu sau:

 • Advanced System Administration: Học viên sẽ học cách quản lý các hệ thống Linux phức tạp, bao gồm các mạng, máy chủ và dịch vụ. Các nội dung cụ thể bao gồm:
  • Quản lý các hệ thống Linux đa máy chủ
  • Quản lý các dịch vụ mạng nâng cao
  • Quản lý các hệ thống lưu trữ nâng cao
  • Quản lý các hệ thống bảo mật nâng cao
 • Advanced Security: Học viên sẽ học cách áp dụng các biện pháp bảo mật nâng cao cho hệ thống Linux. Các nội dung cụ thể bao gồm:
  • Quản lý các hệ thống bảo mật nâng cao
  • Quản lý các dịch vụ bảo mật nâng cao
  • Quản lý các thiết bị bảo mật
 • Advanced Scripting: Học viên sẽ học cách viết các tập lệnh shell nâng cao để tự động hóa các tác vụ quản trị hệ thống. Các nội dung cụ thể bao gồm:
  • Sử dụng các công cụ và thư viện scripting nâng cao
  • Viết các tập lệnh shell để tự động hóa các tác vụ quản trị hệ thống

Sau khi hoàn thành khóa học LPIC-2, học viên sẽ có thể:

 • Quản lý các hệ thống Linux phức tạp, bao gồm các mạng, máy chủ và dịch vụ.
 • Áp dụng các biện pháp bảo mật nâng cao cho hệ thống Linux.
 • Viết các tập lệnh shell nâng cao để tự động hóa các tác vụ quản trị hệ thống.
Đối tượng tham gia khóa học:

Khóa học LPIC-2 là một lựa chọn phù hợp cho những ai muốn nâng cao kỹ năng quản trị hệ thống Linux. Khóa học này cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản trị các hệ thống Linux phức tạp, bao gồm các mạng, máy chủ và dịch vụ:

 • Học viên đã có chứng chỉ LPIC-1: Học viên đã có chứng chỉ LPIC-1 có thể tham gia khóa học LPIC-2 để nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình.
 • Kỹ sư IT đang làm việc với hệ thống Linux: Kỹ sư IT đang làm việc với hệ thống Linux có thể tham gia khóa học LPIC-2 để chứng minh khả năng của mình và nâng cao cơ hội thăng tiến trong công việc.
Điều kiện tiên quyết:

Có kiến thức/kinh nghiệm/chứng chỉ LPIC-1.

Nội dung khóa học:

1. Module 1: Quy Hoạch Năng Lực

 • Đo lường và khắc phục sự cố sử dụng tài nguyên
 • Dự đoán nhu cầu tài nguyên trong tương lai

2. Module 2: Linux Kernel

 • Thành phần nhân
 • Biên dịch hạt nhân
 • Quản lý thời gian chạy hạt nhân và khắc phục sự cố

3. Module 3: Khởi Động Hệ Thống

 • Tùy chỉnh khởi động hệ thống SysV-init
 • Khôi phục hệ thống
 • Bộ nạp khởi động thay thế

4. Module 4: Hệ Thống Và Thiết Bị Lọc

 • Vận hành hệ thống tệp Linux
 • Duy trì hệ thống tệp Linux
 • Tạo và cấu hình các tùy chọn hệ thống tập tin

5. Module 5: Quản Trị Thiết Bị Lưu Trữ Nâng Cao

 • Định cấu hình RAID
 • Điều chỉnh quyền truy cập thiết bị lưu trữ
 • Trình quản lý khối lượng hợp lý

6. Module 6: Cấu Hình Mạng

 • Cấu hình mạng cơ bản
 • Cấu hình mạng nâng cao và khắc phục sự cố
 • Khắc phục sự cố mạng

7. Module 7: Bảo Dưỡng Hệ Thống

 • Tạo và cài đặt các chương trình từ nguồn
 • Hoạt động sao lưu
 • Thông báo cho người dùng về các vấn đề liên quan đến hệ thống

8. Module 8: Máy Chủ Tên Miền

 • Cấu hình máy chủ DNS cơ bản
 • Tạo và duy trì các vùng DNS
 • Bảo mật máy chủ DNS

9. Module 9: Dịch Vụ Web

 • Triển khai một máy chủ web
 • Cấu hình Apache cho HTTPS
 • Triển khai một máy chủ proxy
 • Triển khai Nginx làm máy chủ web và proxy ngược

10. Module 10: Chia Sẻ Tập Tin

 • Cấu hình máy chủ SAMBA
 • Cấu hình máy chủ NFS

11. Module 11: Quản Lý Khách Hàng Mạng

 • Cấu hình DHCP
 • Xác thực PAM
 • Sử dụng ứng dụng LDAP
 • Định cấu hình máy chủ OpenLDAP

12.  Module 12: Dịch Vụ E-mail.

 • Sử dụng máy chủ e-mail
 • Quản lý việc gửi thư điện tử
 • Quản lý việc gửi thư điện tử từ xa

13.  Module 13: Bảo Mật Hệ Thống

 • Định cấu hình bộ định tuyến
 • Bảo mật máy chủ FTP
 • Vỏ an toàn (SSH)
 • Nhiệm vụ bảo mật
 • OpenVPN
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 10-06-2024
 • Giờ học : 18h15 - 21h15
 • Ngày học : Thứ 2-4-6
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên Hệ


Các khóa học khác