Đánh giá bảo mật Web cơ bản

Thời lượng

40 giờ (05 ngày)

Mục tiêu khóa học
 • Cung cấp cho học viên góc nhìn tổng quan về các hướng kiểm tra bảo mật.
 • Cung cấp kiến thức chi tiết về các lỗ hổng bảo mật phổ biến trên web hiện nay.
 • Giúp học viên có khả năng tự tìm và khai thác các lổ hổng bảo mật.
Đối tượng tham gia khóa học
 • Chuyên viên phân tích bảo mật.
 • Lập trình viên muốn hiểu được các lỗi bảo mật của ứng dụng web.
 • Sinh viên, quản trị viên hệ thống đam mê về bảo mật và các kỹ thuật tìm và khai thác lỗi.
Điều kiện tiên quyết
 • Có kiến thức cơ bản về network, HTTP/HTTPS.
 • Nắm được ít nhất một ngôn ngữ lập trình web như PHP, Python, JSP.
 • Hiểu về cơ sở dữ liệu, truy vấn SQL.
Nội dung khóa học

Chương 1.

 • Giới thiệu về kiểm tra bảo mật Web.
 • Nhận dạng hệ thống và nền tảng ứng dụng Web.
 • Nhận dạng các điểm yếu từ cấu hình SSL
 • Nhận dạng các điểm yếu từ phần cấu hình.
 • Các công cụ Spider.
 • Google Hacking.
 • Phân tích Function flow và Data flow.

Chương 2.

 • Tổng quan các kỹ thuật tìm kiếm lỗ hổng.
 • Sử dụng web proxy để phát hiện và thẩm tra các lỗ hổng.
 • Sử dụng Burp Suite.
 • Tìm kiếm các thông tin bị rò rỉ từ ứng dụng.
 • Thu thập các thông tin về tài khoản người dùng.
 • Directory Traversal.
 • SQL Injection Cơ bản.
 • Blind SQL Injection.

Chương 3.

 • XXE Injection.
 • Code Injection.
 • Các kỹ thuật khai thác từ các lỗ hổng injection.
 • Cross Site Scripting.
 • Cross Site Request Forgery.

Chương 4.

 • Các kỹ thuật khai thác từ lỗ hổng XSS, CSRF.
 • Kỹ thuật khai thác lỗi ở client-side (BeEF).
 • Session Fixation.
 • Session Vulnerabilities.

Chương 5.

 • Tìm kiếm và khai thác các đối tượng được tham chiếu không an toàn.
 • Tìm kiếm và khai thác các lỗ hổng về thao tác file.
 • Các lỗ hổng liên quan đến redirect và forward.
 • Một số tình huống phối hợp các kiểu lỗ hổng để chiếm quyền hệ thống.
 • Lab cuối khoá: Capture The Flag.
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác